dam
dam szansę
sobie by Ciebie dotknąć
myślami
zapomnieć się w swym bycie
choć na tych chwil kilka
w których nic prócz Ciebie
nic w nicości
próżnia
a Ty nad nią
w moich pragnieniach
schowana

30 grudnia 2012