Ekipa Hołowni w powiecie wołowskim

314

#Poznajmysię to letnia kampania ruchu Polska 2050. Ruchu zainicjowanego przez Szymona Hołownię po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich.

W niedzielę 29 sierpnia, wolontariusze i wojewódzki lider Zenon Madej zapoznawali mieszkańców powiatu wołowskiego z działalnością stowarzyszenia oraz zachęcali do angażowania się w tworzenie ruchu, zarówno na polu społecznym, eksperckim, jak i politycznym.

Na czele ruchu w powiecie wołowskim stoi radny powiatowy Michał Gołąb, który od maja obecnego roku wraz z Michałem Kobosko, Zenonem Madejem i Tomaszem Czajkowskim jest odpowiedzialny za budowanie struktur politycznych ruchu w województwie dolnośląskim.

– Jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy mają dość komentowania rzeczywistości, chcą ją tworzyć. Chcemy sprawnego państwa, dla nas i naszych dzieci. Państwa opartego na 4 filarach: Polski demokratycznej, solidarnej, zielonej i bezpiecznej – podkreśla Michał Gołąb.

Osoby, które chcą się zapisać do ruchu, mogą to zrobić na stronie polska2050.pl lub kontaktując się telefonicznie z Michałem Gołąbem (tel. 504 897 021).