Podczas sesji nadzwyczajnej w dniu 9 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Wińsko wyraziła zgodę na wystąpienie Gminy Wińsko z Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. przez zbycie lub umorzenie wszystkich udziałów, będących jej własnością.

Za wyjściem z PCM-u głosowało 8 radnych, którzy kandydowali w wyborach samorządowych z listy wyborczej wójt Jolanty Krysowatej-Zielnicy, tj. Agnieszka Bulanda, Regina Hukiewicz, Agnieszka Karasińska, Zdzisław Miłuch, Krzysztof Rudnicki, Wiesław Stępień, Julianna Wdowiak oraz Małgorzata Wincenciak-Podbucka. Przyjęciu uchwały sprzeciwili się Agnieszka Bartoszek, Józef Kaczmarek, Wojciech Medyński oraz Henryk Sawczyn.