Dwa stowarzyszenia oraz dwie grupy nieformalne z gminy Brzeg Dolny oraz dwa stowarzyszenia z gminy Wińsko otrzymały dofinansowanie do swoich projektów z Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Łącznie pozyskały dotacje w wysokości 57 243 zł.

Stowarzyszenie Białoruski Związek Solidarności rozpoczyna realizację działań skierowanych do białoruskich rodzin z dziećmi, które przybyły do ​​Wrocławia i okolicznych miejscowości, ale przede wszystkim dla tych, które zostały zmuszone do wyjazdu z Białorusi ze względu na sytuację społeczno-polityczną. Rodziny te szukają sposobów na integrację w Polsce, a jednocześnie chciałyby zachować i rozwijać język białoruski u dzieci. Projekt obejmuje dwa równoległe działania. Pierwszym z nich jest zapewnienie osobom dorosłym podstawowego kursu języka polskiego, aby mogły łatwiej znaleźć pracę i rozwiązywać problemy administracyjne i domowe. Drugi to zajęcia edukacyjne w języku białoruskim z elementami kultury białoruskiej dla dzieci.

Stowarzyszenie Pantera Taekwondo Polska zaprasza dzieci w wieku 6-10 lat do udziału w zajęciach ruchowych, opartych na korygowaniu wad postawy, kształtowaniu sprawności ruchowej i rozwijaniu koncentracji. Na uczestników czekają zajęcia z elementami taekwondo, terapia ruchowa z fizjoterapeutką oraz przedstawienie technik uważności na spotkaniach z trenerką mindfulness. Oprócz solidnej dawki w planach jest również ognisko integracyjne, projekcja filmu oraz Halloween Party.

Dwie grupy nieformalne Kosmiczni rodzice oraz Klub dolnobrzeskich naukowców również postawiły na edukację najmłodszych. Jedna z nich zaproponowała poszerzanie wiadomości na temat mikrobiologii, a druga skoncentrowała się na wszechświecie, a w szczególności Układzie Słonecznym. Jak widać, poznawanie tego, co niewidoczne dla oka (w skali mikro i makro) to dobra droga, by zafascynować małych dolnobrzeżan światem nauki.

Stowarzyszenie Wińsko dla Edukacji przybliży najmłodszym dzieła Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poprzez następujące działania: konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 SP w Wińsku, warsztaty arteterapii, konkurs recytatorski, wieczorek poetycki oraz wyjazd do Capitolu i Panoramy Racławickiej.
Koło Gospodyń Wiejskich „Przyborowianki” w Przyborowie zorganizuje uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości. W ramach projektu powstanie też mural.