Inicjatywa Partnerstwa KŁO. Informacja o konkursie

96

Zrealizowaliście lub może jeszcze realizujecie ciekawe, pożyteczne lokalne działania? Jeśli tak, to warto je zgłosić do konkursu na najciekawsze inicjatywy realizowane na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich.

Konkurs skierowany jest do aktywnych w lokalnym środowisku organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (w tym m.in. rad sołeckich) z terenów gmin znajdujących się na terenie Partnerstwa. Jego celem jest zaktywizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości np. poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia.

Organizacja, która zwycięży otrzyma zaszczytny tytuł „Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2018”, a także nagrodę w postaci bonu pieniężnego o wartości 1000 zł. Pozostałe miejsca to nagrody w postaci bonu odpowiednio o wartości 300 i 100zł. Konkurs nie wyklucza zgłoszenia inicjatywy własnej organizacji.

Regulaminy konkursów wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgdodra.pl w zakładce http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020/inicjatywa_partnerstwa. Zgłoszenia (na specjalnym formularzu – uwaga, prosimy o używanie właściwej wersji formularza dostosowanej do RODO, obowiązującej od 25 maja br.) przyjmowane są do 16 listopada 2018 r. Można je dostarczyć osobiście lub przesłać na adres LGD pocztą, jednak wtedy decyduje data wpływu do biura.