Julius von Roux. Architekt ze Ścinawy

394
Wrocław. Rynek w 1908 roku
Wrocławski Rynek na pocztówce z 1908 roku. Na pierwszym planie widać Nowy Ratusz, którego budowę nadzorował Julius von Roux.

Julius von Roux urodził się na początku XIX wieku w Ścinawie. Studiował w Berlinie. W 1828 roku ukończył berlińską Akademię Budowlaną. Został członkiem Związku Architektów i pracował w biurze architekta Karla Friedricha Schinkla – jednego z wybitniejszych twórców klasycyzmu w Królestwie Prus.

W połowie XIX wieku von Roux powrócił do Ścinawy, gdzie objął stanowisko inspektora budownictwa wodnego. Nie popracował jednak długo w rodzinnym mieście. To nie Ścinawa była jego przeznaczeniem. Już w styczniu 1855 roku Rada Miejska Wrocławia powołała go na stanowisko miejskiego architekta. Von Roux piastował to stanowisko aż do emerytury, na którą przeszedł na początku 1866 roku z powodu złego stanu zdrowia oraz podeszłego wieku.

W trakcie pełnienia funkcji miejskiego architekta von Roux sprawował nadzór nad budową Nowego Ratusza oraz innymi inwestycjami miejskimi we Wrocławiu. W czasie jego kadencji powstały: nieistniejący już budynek wyższej szkoły dla dziewcząt przy Taschenstraße (ul. Piotra Skargi) oraz szkoły elementarne przy Gneisenaustraße (ul. Na Szańcach) i Minoritenhof (Pl. Franciszkański – obecnie Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II).

Julius von Roux zmarł 24 maja 1867 roku. Pozostawił żonę i czwórkę małych dzieci.

 

Żródła:

  • Halina Okólska, Nadburmistrzowie i inni urzędnicy Magistratu Wrocławia 1808 – 1933, Rada Miejska Wrocławia, Wrocław 2007,
  • Daria Dorota Pikulska, Carl Johann Christian Zimmermann, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2005.