Komunikat w sprawie jakości wody z wodociągu Małowice

761

Na stronie Urzędu Gminy w Wińsku opublikowano komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie, dotyczący zabrudzenia wody w wodociągu Małowice.

Treść komunikatu:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Małowice zaopatrującego miejscowości: Małowice, Orzeszków, Iwno, Przyborów, Ślęszowice i Buszkowice Małe stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę bakterii, wzrost mętności i barwy wody oraz zwiększone stężenia żelaza i manganu przekraczające wartości dopuszczalne. Podwyższone wartości wymienionych parametrów nie stwarzają znaczącego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Wzrost mętności, barwy, stężenia żelaza i manganu mogą pogarszać właściwości organoleptyczne wody.

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat w formacie pdf.