Mikołaj w Krzelowie

410

Pomimo wielu przeszkód, takich jak pandemia czy brak śniegu, 6 grudnia w Krzelowie pojawił się św. Mikołaj, ba, nawet dwóch Mikołajów!

Przy akompaniamencie dzwonków przemierzyli swoim pojazdem całą wieś i każdemu grzecznemu dziecku w wieku do 12 lat wręczyli paczkę. Było to miłe wydarzenie dla wszystkich mieszkańców. W roli Mikołajów wystąpili Lech Pawłowski sołtys Krzelowa i Adam Kozłowski członek Rady Sołeckiej.