Nowe dowody osobiste

Od 1 marca 2015 będą wydawane nowe dowody osobiste.

99

Co się zmieni w nowym dowodzie? Przede wszystkim dokument będzie lepiej zabezpieczony przed fałszerstwem, ale to nie wszystko. Z dowodu znikną takie dane jak adres zameldowania, rysopis i skan własnoręcznego podpisu, a zdjęcia posiadacza dowodu (takie same jak w paszporcie) znajdą się zarówno na awersie jak i rewersie dokumentu. Bardzo ważną zmianą będzie możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w każdym urzędzie gminy na terenie całego kraju. Nowe dowody będą ważne przez 10 lat, a ich wydanie będzie bezpłatne.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że dowody osobiste wydane przed marcem 2015 zachowają swoją ważność do terminów wskazanych w tych dokumentach.