Premier Mateusz Morawiecki, posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka oraz wicemarszałek Marcin Krzyżanowski odwiedzili Wińsko 27 sierpnia, tuż po spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Wołowie. Przyjechali przedstawić mieszkańcom korzyści wynikające z „Polskiego Ładu”.

Wójt Gminy Wińsko Jolanta Krysowata-Zielnica przywitała gości słowami: – Wiedziałam, że Państwa wizyta tutaj na pewno związana jest z naszymi samorządowymi niepokojami, dotyczącymi „Polskiego Ładu”. To z czego się cieszymy jest oczywiste i o dobrych rzeczach radość mówić, ale mamy także swoje lęki – oraz dodała, zwracając się bezpośrednio do premiera – Mam nadzieję, że przyjechał Pan po to, żeby nam je rozwiać.

Zanim jednak zaczęto rozmawiać o promowanym od kilku miesięcy przez Prawo i Sprawiedliwość projekcie, premierowi osobiście podziękowali nowi mieszkańcy gminy Wińsko – Polacy, którzy urodzili się na terenie byłych republik radzieckich i dzięki rządowemu programowi repatriacji oraz innej pomocy państwa i samorządu mogli zamieszkać w ojczyźnie.

Rozpoczynając rozmowę o „Polskim Ładzie”, Mateusz Morawiecki zagwarantował mieszkańcom gminy, którzy którzy zarabiają do 12 tys. zł, że skorzystają na tym projekcie ze względu na przesunięcie granicy kwoty wolnej od podatku. Stwierdził też, że obawy wójt Krysowatej-Zielnicy, o których mówiła na wstępie, wynikają bardziej z obawy o budżet gminy. Zdaniem premiera, w skali całego kraju po wprowadzeniu „Polskiego Ładu”, razem z przewidzianą w projekcie subwencją dla samorządów, dochody gmin wzrosną ze 140 mld zł do 146 mld zł.

– Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że dla każdej gminy, ale dla was w szczególności, będzie to więcej niż pani skarbnik zaplanowała przed „Polskim Ładem”. Nie ma się co martwić. Tych środków będzie więcej na wydatki bieżące, ale licząc do tego jeszcze inwestycje, których nigdy nie było tyle co ostatnio, to tych środków będzie dużo więcej – mówił premier.

Przebieg spotkania (audio)

W trakcie spotkania Jolanta Krysowata-Zielnica prosiła Mateusza Morawieckiego o pomoc w rozwiązaniu trzech problemów. Pierwszy dotyczy braku możliwości skorzystania z programu repatriacji przez Polaków ze wschodu, spoza krajów wymienionych w ustawie o repatriacji.

– Państwo nie daje im nic, oprócz tego, że Karta Polaka uprawnia do pracy bez dodatkowych dokumentów. Oni i tak chcą przyjeżdżać. Wielu ryzykuje i przyjeżdża na wynajęte. Więc moja wielka prośba, żebyście pomyśleli w rządzie o nich, żeby ustawę o repatriacji rozszerzyć przynajmniej w jakimś stopniu o Polaków z Kartą Polaka, którzy nie są zza Uralu – powiedziała wójt gminy Wińsko.

Zwróciła się też z prośbą o wsparcie w działaniach mających na celu poprawę stanu dróg powiatowych na terenie gminy: – Wszystkie drogi o znaczeniu gospodarczym są powiatowe. Obiecałam o powiecie wołowskim nie mówić, ale chciałabym bardzo, żeby przynajmniej droga do S5, te kilka kilometrów,  została wyremontowana na tyle, żebyśmy nie byli wykluczeni komunikacyjnie.

Kolejnym problemem, którego rozwiązania domagała się podczas spotkania wójt Krysowata-Zielnica jest blokowanie przez samorząd lekarski wprowadzonej w czasie pandemii możliwości zatrudniania kadry lekarskiej spoza Unii Europejskiej.

Spotkanie z Mateuszem Morawieckim trwało w Wińsku niecałe 30 minut.