Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczyli się pozyskiwać fundusze

33

Kolejne szkolenie dla przedstawicieli III sektora za nami. Tym razem Joanna Krasowska odkrywała przed uczestnikami tajniki pozyskiwania funduszy na działalność.

Fundraising to temat, który niby każdy działacz społeczny zna, w końcu organizacje przez nich prowadzone otrzymują granty na działania. Jednak, by dywersyfikować źródła ważne jest, by wiedzieć o wszystkich możliwościach pozyskiwania funduszy oraz znać zasady zarządzania fundarisingiem, czyli długofalowym procesem, który zazwyczaj prowadzi fundraiser. Jego zadaniem nie jest chaotyczne „proszenie o pieniądze”, tylko stworzenie i wdrożenie strategii. Jej sukces to praca zespołowa całej organizacji, poprzez codzienną pracę, wyniki i wizerunek może uzyskać stabilne finansowanie działań.

W praktyce większość organizacji żyje „od projektu do projektu”. Takie balansowanie na cienkiej linie bardzo utrudnia pracę w III sektorze. W takich warunkach ciężko budować stabilne podstawy, zespół, długofalową strategię rozwoju i kampanię promocyjną. Dlatego tak ważny jest udział w podobnych szkoleniach. Pokazują one, że warto profesjonalnie podejść do tematu fundraisingu.