PUP w Wołowie ogranicza wizyty w urzędzie

88

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie oraz Filia w Brzegu Dolnym ogranicza wizyty osobiste klientów do niezbędnego minimum.

Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.p1).
Urząd zaleca korzystanie z platformy elektronicznej w celu dokonania rejestracji, załatwiania spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców oraz innych spraw możliwych do załatwienia w formie elektronicznej oraz drogą pocztową. Osoby, które nie mogą skorzystać z ww. sposobów załatwienia spraw będą obsługiwane w terminach ustalonych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Wszelkie zapytania i wątpliwości należy zgłaszać telefonicznie w PUP w Wołowie 071 389 10 92/48 10, Filii PUP w Brzegu Dolnym 071 319 50 33 lub drogą mailową: sekretariat@pupwolow.pl lub wrwobr@praca.gov.pl.