Rekrutacja do wołowskich przedszkoli

122

Urząd gminy w Wołowie informuje, że w dniu 30 marca zostanie wszczęta elektroniczna rekrutacja do wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w poszczególnych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów. Rekrutacja będzie trwała do dnia 17 kwietnia 2015 roku. Z ofertą poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz harmonogramem i zasadami naboru będzie się można zapoznawać już od 16 marca 2015 roku.

Więcej na stronie www.wolow.pl