Gdzie się spisać w gminie Wołów

96

Urząd Miejski w Wołowie przypomina na swojej stronie o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Na terenie gminy Wołów można się spisać w:

  • świetlicy w Pełczynie, od 24.08.2021 r., w godz. 12:00 – 18:00,
  • Domu Kultury w Lubiążu, 26.08.2021 r., w godz. 12:00 – 19:00,
  • klubie przy OSP w Krzydlinie Wielkiej, 28.08.2021 r., w godz. 12:00 – 15:00,
  • świetlicy w Warzęgowie, 03.09.2021 r., w godz. 8:30 – 12:30,
  • Urzędzie Miejskim w Wołowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Spisem powszechnym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1775).

Równolegle z samospisem w spisie powszechnym, prowadzone są wywiady telefoniczne. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do osób, które nie spisały się przez Internet lub dzwoniąc na infolinię spisową (22 279 99 99). Rachmistrzowie dzwonią z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 i 22 279 99 99.

W razie wątpliwości, czy osoba dzwoniąca jest rachmistrzem, można zweryfikować jej tożsamość na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

Wejdź na https://spis.gov.pl i spisz się przez Internet. Masz czas do 30 września 2021 r.