Brzeg Dolny. Spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych

160

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego UMWD i Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska na konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok” oraz na prelekcję dotyczącą nowych wzorów ofert na realizację zadań publicznych.

W pierwszej części spotkania omówiony zostanie projekt „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok”. Uczestnicy spotkania będą mogli przekazać swoje uwagi i propozycje do ww. dokumentu.

W drugiej części spotkania omówione zostaną następujące wzory dokumentów:

  • oferta na realizację zadania publicznego składana w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych,
  • oferta na realizację zadania publicznego składana w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Prelekcję poprowadzi Pan Andrzej Stachowiak, doradca w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych we Wrocławiu.

Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia br. (wtorek ), w godz. 13:00-15:30 w Centrum Aktywności Obywatelskiej – Stacja Brzeg Dolny mieszczącym się w budynku PKP w Brzegu Dolnym, przy ul. ul. Towarowej 3.
Swój udział w spotkaniu można zgłaszać do 26 sierpnia br. na adres e-mailowy: stowarzyszeniepropago@gmail.com.