Starostwo Powiatowe w Wołowie zawiesza osobistą obsługę interesantów

123

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, Starostwo Powiatowe w Wołowie zawiesza osobistą obsługę interesantów w dniach od 16 do 20 marca 2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Wołowskiego nr 11/2020 z dnia 13 marca 2020 r., wszelkie sprawy załatwiane będą wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu.