W Ścinawie rosną opłaty za wywóz odpadów

278

Od jutra w gminie Ścinawa znacząco wzrastają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby zamieszkujące nieruchomości, w których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, zapłacą miesięcznie 18 zł (dotychczas 12 zł). Dla osób zamieszkujących nieruchomości, w których nie segreguje się śmieci, miesięczna opłata wzrasta do 36 zł (dotychczas 20 zł).

Podwyżki zostały wprowadzone uchwałą nr XIII/87/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 lipca 2019 r. i wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, czyli już jutro.