Zmiana zasad organizacji opieki nad pacjentem w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w PCM w Wołowie

248

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie w dniu 15 marca wprowadziło nowe zasady przyjmowania pacjentów w ramach nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, świadczonej w budynku szpitala w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26.

Wszyscy pacjenci wypełniają ankiety mające ocenić ryzyko infekcji koronawirusem!

Organizacja opieki nad pacjentami z objawami infekcji dróg oddechowych:

Pacjenci z objawami przeziębieniowymi (katar, stan podgorączkowy bóle mięśniowe itp.) – rejestrowani są na poradę telefoniczną, jeśli w trakcie rozmowy telefonicznej lekarz stwierdzi taką konieczność dopiero wtedy realizowana jest wizyta ambulatoryjna. W trakcie porady telefonicznej można uzyskać receptę, lub zwolnienie lekarskie.

Pacjenci z gorączką, kaszlem, dusznością – oczekują na poradę w części należącej do zakładu rehabilitacji ambulatoryjnej , badani są w gabinecie poradni rehabilitacyjnej ambulatoryjnej, nie wchodzą na teren izby przyjęć. Po zbadaniu lekarz decyduje czy pacjenci są leczenie ambulatoryjnie, czy kierowani na oddział chorób zakaźnych.

Pozostali pacjenci internistyczni (nieinfekcyjni) przyjmowani są na terenie Izby Przyjęć, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Podczas oczekiwania na wizytę i podczas wizyty na terenie szpitala przebywa tylko pacjent, osoby towarzyszące czekają przed szpitalem – nie dotyczy dzieci i osób starszych (jedna osoba towarzysząca).

Wszyscy pacjenci z objawami infekcji dróg oddechowych, przed wizytą w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej proszeni są o kontakt telefoniczny na jeden z numerów: 71 380 58 11 lub 503 848 031