Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wołowskiego (7 sierpnia 2019) radni odwołali Michała Gołąba z funkcji wicestarosty oraz Kazimierza Pakulskiego z funkcji członka zarządu.

Polityków związanych z Porozumieniem Powiatowym Wspólnota zastąpili radni z Dolnobrzeskiej Inicjatywy Samorządowej – Jarosław Iskra, który został nowym wicestarostą oraz Józef Szumilas, któremu powierzono funkcję członka zarządu.

Do zmian doszło również na stanowiskach wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Pełniących dotychczas te funkcje Urszulę Wojtyło i Macieja Nejmana zastąpili radni Wacław Kwiek i Artur Fojt.